You are currently viewing Vilniaus paukštynas imsis sprendimų mažinti poveikį aplinkai

Vilniaus paukštynas imsis sprendimų mažinti poveikį aplinkai

Vilniaus paukštynas detaliau įvertins savo veiklos daromą poveikį aplinkai. Bendrovė atlieka oro taršos šaltinių inventorizaciją, padėsiančią išsiaiškinti ir įdiegti šiuolaikinius sprendimus, mažinančius poveikį aplinkai bei gyventojams.

„Esame ne tik didžiausias Vilniaus rajono darbdavys, bet ir atsakingas bendruomenės narys. Todėl ieškome sprendimų, kurie prisidėtų prie mūsų supančios visuomenės ir aplinkos gerovės. Turime parengę veiksmų planą ir numatę investicijas į papildomas priemones, kad bendrovės poveikis aplinkai būtų kiek įmanoma mažesnis. Visuose mūsų padaliniuose naujai atliekama inventorizacija leis įsivertinti realią situaciją ir imtis reikalingų veiksmų“, – sako Vilniaus paukštyno generalinis direktorius Tadas Sprindžiūnas.

Inventorizacijos metu, konsultuojantis su valstybės institucijomis bei pasitelkiant pažangius tyrimo metodus, matuojama įvairių į aplinką išmetamų medžiagų koncentracija visuose bendrovės padaliniuose. Matavimai atliekami kelis kartus, esant skirtingoms sąlygoms, kad būtų užfiksuota galima didžiausia momentinė medžiagų koncentracija. Atsižvelgiant į matavimų rezultatus, veikla bus organizuojama išvengiant didelių medžiagų pikų. Tokiu būdu bus suvaldytas medžiagų išmetimas, galintis sukelti ilgą laiką jaučiamus nemalonius kvapus.

Visuose padaliniuose faktiškai išmatavęs medžiagų išmetimą į aplinką, Vilniaus paukštynas taip pat planuoja investuoti į papildomas priemones, mažinančias gamybinės veiklos poveikį aplinkai. Taip pat bus didinamas jau turimo oro valymo įrenginių efektyvumas.

Taršos šaltinių inventorizacija – viena iš Vilniaus paukštyno plano mažinti poveikį aplinkai dalių. Kai kurios plano dalys jau yra įgyvendintos, kitos bus diegiamos artimiausioje ateityje. Pavyzdžiui, šalutinių gamybos produktų padalinyje, veikiančiame Rudaminoje, jau yra įdiegtas daugiapakopis oro valymo įrenginys, kuris sulaukio iki 95 proc. kvapo dalelių.

Taip pat Rudaminoje sumažintas padalinių, kuriuose augi namai viščiukai, skaičius, paukščių augimo patalpose palaikoma 35 laipsnių temperatūra mažina oro drėgnumą. Dėl to kur kas mažiau sklanda kvapas, nes azoto junginiai lieka kraike ir nepavirsta laisvais azotiniais junginiais. Be to, 2022 m. baigtas nuotekų sistemos atnaujinimas, o gamybiniuose padaliniuose yra įdiegtos oro filtravimo sistemos.

Šaltinis:

https://ukininkopatarejas.lt/naujienos/vilniaus-paukstynas-imsis-sprendimu-mazinti-poveiki-aplinkai/#.Y4-fs1C9gYw.gmail