Lietuvos  paukštininkystės  asociacija

Gerai augam !

Saugoti ir ginti asociacijos narių teises, komercines funkcijas ir profesinius interesus dėka kooperacijos stiprinimo, bendrų problemų studijų ir sprendimų, nacionalinės ir ES paramos gavimo, bei atstovavimo Lietuvos ir ES institucijose.

Naujienos

Galerija