Apie mus

Asociacijos veiklos pagrindinės kryptys

Išlaikyti veiklos balansą tarp mėsos ir kiaušinių gamintojų atstovavimo, pritraukti naujus narius.

Plėtoti perspektyvines programas siekiant apsaugoti Lietuvos rinką nuo nesaugios įvežtinės paukštienos ir kiaušinių.

Bendradarbiaujant su kitomis asociacijomis išreikšti ir ginti savo narių interesus, jiems atstovauti valstybinėse institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Tobulinti paukštininkystės bendrovių ir  įmonių veiklos teisinį reguliavimą.

Kelti asociacijos nariais esančių ūkių vadovų ir specialistų kvalifikaciją.

Tobulinti ryšius su Seimo komitetais, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ministerijomis, departamentais, įvairiomis žemdirbių ir perdirbamosios pramonės įmonių organizacijomis,  taip pat užsienio valstybių įmonėmis ir jų atstovybėmis.

Informuoti asociacijos narius apie ES keliamus reikalavimus, paramos galimybes, aktyviai dalyvauti paramos projektuose.

Reprezentuoti Lietuvos paukštininkystę savo šalyje ir užsienyje, organizuoti bendradarbiavimą su analogiškomis  kitų šalių organizacijomis.