You are currently viewing Lietuvos paukštininkystės asociacijai skirta parama iš LT nacionalinio biudžeto NKP ir ekologinių kiaušinių/paukštienos viešinimui

Lietuvos paukštininkystės asociacijai skirta parama iš LT nacionalinio biudžeto NKP ir ekologinių kiaušinių/paukštienos viešinimui

Paukštininkystės asociacijai skirta parama 47 414,78 Eur dviems metams pagal projektą „Veikla, susijusi su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu“- tai liečia NKP ir ekologiškų kiaušinių bei broilerių auginimo viešinimo projektą.