You are currently viewing Vizitas į Briuselį: Lietuvos paukštininkystės diskusijos

Vizitas į Briuselį: Lietuvos paukštininkystės diskusijos

Kartu su Asociacijos Tarybos pirmininku Andriumi Pranckevičium ir Tarybos nariu Algirdu Valančiumi liepos 11 dieną lankėmės Briuselyje. Vizito metu susitikiome su Avec- Europos broilerių augintojų asociacijos atstovais bei Europos Komisijos žemės ūkio komisaro Janusz Wojciechowski komanda ir aptarėme Lietuvos paukštininkystei aktualius klausimus.

Keli komentarai iš susitikimo su Janusz Wojciechowski komanda:

  • Paukštienos, kiaušinių importo į ES iš Ukrainos klausimai. Kaip zinote, broilerių krūtinėlių.file importas planuoja siekti 240 t.tonų 2023 metais (palyginimui iki karo buvo 90 t. tonų kvota). Būdama pigesnės gamybos nei ES (dėl prieeigos prie pigių pašarų, netaikomi ES gyvūnų gerovės, vakcinacijos reiklavimai) šalimi, Ukraina sugeba ženkliai sumažinti  savo produkcijos kainas lyginant su Es gamintojais. Taip ES gamintojai negauna pajamų, kurias turėtų gauti normaliomis sąlygomis. Susitikimo metu buvo įvardinti 2 galimi problemos sprendimo keliai:
    • Grąžinti kvotas Ukrainietiškai paukštininkytės produkcijai. Šis kelias yra labai sudėtingas dėl ES siekio palaikyti Ukrainą.
    • Kompensuoti ES gamimtojų nuostolius dėl UKR produkcijos importo augimo. Šis kelias yra realesnis, juo labiau kad pirmadienį patvirtintas 330 mln. € paramos planas ES gamintojams. Lietuvai iš jo skirta 10,66 mln Eur ir šie pinigai bus skirti nukentėjusiems nuo žemų pieno kainų. Susitikimo metu buvo pabrėžta kad reikia aktyvesnių veiksmų iš LR ŽŪM ministro- jo buvo nurodyta kad pagalba reikalinga tik pieno sektoriui;
  • Es reikalavimai perėjimui nuo laikymo voljeruose į laikymą ant kraiko. 2027 m. dar nera patvirtinti, bet tikėtina kad bus patvirtinti. Šio termino atidėjimas jeigu ir galimas, tai bus daugiau trumpam laikui atidėjimas 1-2 metams ir priklausys nuo nacionalinio reguliatoriaus- ministerijos. Jos turės parengti perėjimo planą ir termino vėlinimas turi būti numatytas tenais. Mūsų žiniomis, kolkas tokio plano ŽŪM arba VMVT kolkas  nerengia. Kiaulių gerovės srityje tokie dokumentai jau rengiami, bet paukščių eilė dar neatėjo.
  • Green deal kursas. Pasak susitikimo metu išsakytų pastebėjimų sunkiai tokie žaliųjų organizacijų pasiūlymai bus priimtai, juo labiau kad tai kolkas yra tik „žaliųjų“ parengta studija, bet nėra daryta jokių ekonominių pagrindimų. Tikėtina kad naujų reikalavimų vedančių agrosektorių link žalumo bus, bet jie nebus tokie drąstiški kaip kad siūloma .
  • Ukrainietiškų grūdų importas. 5 besiribojančios šalys, gavusiso 158 mln.Eur paramą, įsipareigojo užtikrinti kad Ukrainietiški grūdai per jas keliaus tranzitu, bet nepasiliks jose.


Susitikimai buvo išties konstruktyvūs ir beveik visais mums aktualiais klausimais radome bendrą supratimą. Susitarėme diskusijas pratęsti rudenį.

Taip pat apsilankėme ir Briuselyje įsikūrusioje Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES.