You are currently viewing Rezoliucijoje dėl asociacijų veiklos – siūlymai peržiūrėti esamą reguliavimą

Rezoliucijoje dėl asociacijų veiklos – siūlymai peržiūrėti esamą reguliavimą

Įvertinus paskutinių Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos tarybos) sprendimų, susijusių su Lietuvoje veikiančiomis asociacijomis, itin neigiamą poveikį asociacijų įsitraukimui į teisėkūros procesus ir įmonių motyvacijai jungtis į asociacijas, net 45 asociacijos pasirašė rezoliuciją, raginančią sprendimų priėmėjus peržiūrėti reguliavimą ir išsklaidyti vyraujantį teisinį neaiškumą, dėl kurio kenčia socialinio dialogo kokybė. Rezoliucija buvo išplatinta Seimo nariams, Vyriausybei, ministerijoms, Konkurencijos tarybai.

„Po beprecedenčių Konkurencijos tarybos sprendimų, kuomet asociacijos ir jų nariai gauna baudas už dalyvavimą institucijų inicijuotuose teisėkūros procesuose, dalis įmonių, valdydamos riziką dvejoja ir asociacijų veikloje dalyvauja nebe taip aktyviai ar net ryžtasi išstoti. Norint užtikrinti asociacijų veikimo laisvę, kaip tai vyksta brandžiose demokratijose, asociacijos turi aiškiai žinoti, kaip gali veikti teikiant bendras narių pozicijas valdžios institucijoms“, – teigė LVK prezidentas Andrius Romanovskis.

Rezoliuciją pasirašiusių asociacijų nuomone, asociacijų veiklos laisvė yra būtinas kiekvienos demokratijos elementas. Teisėkūros procesuose dalyvaujančios asociacijos teikdamos bendrą narių poziciją atspindinčius argumentuotus siūlymus, prisideda prie kokybiškesnės teisėkūros ir geresnės verslo bei investicinės aplinkos kūrimo, o mažėjantis asociacijų dalyvavimas teisėkūroje gali itin neigiamai paveikti jos kokybę. Dėl to būtina aiškiai apibrėžti ir nustatyti, kad asociacijų veikla, apimanti dalyvavimą teisėkūroje ir teisėtų tikslų siekimą, negali būti laikoma konkurencijos teisės pažeidimu.

Taip pat, rezoliuciją pasirašiusių asociacijų nuomone, Konkurencijos taryba turėtų veikti prevenciškai ir savo kompetencijos ribose verslui teikti pagalbą bei konsultacijas dėl atitikties įstatymams ir kitiems teisės aktams, o ne besąlygiškai bausti kaip buvo padaryta 2022 m. gruodžio 9 d. Konkurencijos tarybos sprendimu, kuriuo milijoninės baudos skirtos valstybės institucijų kvietimu teisėkūroje dalyvavusiai asociacijai ir jos nariams. Taip pat pabrėžiama, kad pagal šiuo metu egzistuojančią praktiką, Konkurencijos tarybos paskirtų baudų skundimas teismams yra apribotas prievole pirmiausia jas sumokėti, o tik po to aiškintis paskirtos baudos pagrįstumą ir teisėtumą – tai itin apsunkina smulkaus ir vidutinio verslo galimybes tęsti veiklą ir save ginti teismine tvarka.

Tikimasi, jog rezoliucija paskatins sprendimų priėmėjus skirti adekvatų dėmesį asociacijų veiklos teisinio apibrėžtumo klausimui ir dar pavasario Seimo sesijoje inicijuoti teisinio reguliavimo peržiūrą.

Rezoliuciją pasirašiusios verslo organizacijos:

 1. Lietuvos verslo konfederacija
 2. Lietuvos draudikų asociacija
 3. Asociacija „Investors‘ Forum“
 4. Asociacija „Lietuvos keliai“
 5. Lietuvos lobistų asociacija
 6. Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco“
 7. Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacija
 8. Lietuvos lošimų verslo asociacija
 9. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija
 10. Lietuvos loterijų asociacija
 11. Civilinės aviacijos asociacija
 12. Nacionalinės tabako gamintojų asociacija
 13. Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija
 14. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“
 15. Lietuvos antstolių rūmai
 16. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija
 17. Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija
 18. Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija „Baltijos žvejas“
 19. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
 20. Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija
 21. Asociacija „FINTECH HUB LT“
 22. Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
 23. Lietuvos projektavimo įmonių asociacija
 24. Interneto žiniasklaidos asociacija
 25. Asociacija „Istorinis miestas“
 26. Geologijos įmonių asociacija
 27. Asociacija „Vandens jėga“
 28. Lietuvos radijo ir televizijos asociacija
 29. Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas
 30. Lietuvos paukštininkystės asociacija
 31. Asociacija „Lietuvos gėrimai“
 32. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija
 33. Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija
 34. Lietuvos turizmo verslo asociacija
 35. Lietuvos turizmo rūmai
 36. Lietuvos kaimo turizmo asociacija
 37. Lietuvos kempingų asociacija
 38. Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija
 39. Lietuvos kurortų asociacija
 40. Lietuvos turto vertintojų asociacija
 41. Lietuvos turizmo asociacija
 42. Lietuvos saulės energetikos asociacija
 43. Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija
 44. Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija
 45. Lietuvos griovėjų asociacija

Pranešimą paskelbė: Ineta Rizgelė, Lietuvos verslo konfederacija

Šaltinis:

https://sc.bns.lt/view/item/461661