You are currently viewing Ministerija žada pokyčius dėl probleminių klausimų

Ministerija žada pokyčius dėl probleminių klausimų

Vilnius. Reaguodama į ūkininkų nerimą dėl žymėto dyzelino naudojimo apribojimų ir didėjančio akcizo suskystintosioms dujoms, kurios naudojamos ne kaip variklių degalai, Vyriausybė iki sausio pabaigos pateiks derinti Akcizų įstatymo pakeitimo projektą, kurį siūlys įtraukti į Seimo pavasario sesijos darbotvarkę.

Planuojama grąžinti ankstesnę tvarką, pagal kurią žymėtą dyzeliną galima naudoti ne tik žemės ūkio technikai, bet ir apskritai žemės ūkio veiklai.

Numatomi pokyčiai ir dėl padidėjusio akcizo suskystintosioms dujoms, konkretūs siūlymai bus parengti artimiausiu metu.

Vis tik Mažeikių r. ūkininkas, Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) darbo grupės narys Audrius Vanagas nėra tikras, kad valdžia padarys taip, kaip sako.

„Jie pateikia, derina, daro, bet kažkaip niekada ir nepadaro taip, kaip sako. Kai kurios problemos jau trečius metus net nejudinamos, tai kiek mes galime kentėti?

Ši akcija Vilniuje ir rodo, kad jau nebegalime kentėti. Negali vieno asmens norai būti įgyvendinti visos valstybės mastu, įsakymais diktuoti sąlygas daugumai. Esame demokratinė valstybė, turime siekti gėrio daugumai“, – per protestą Vilniuje portalui manoūkis.lt sakė A. Vanagas, paklaustas, ką mano apie tai, kad valdžia staiga pradėjo skelbtis, jog problemos sprendžiamos.

Nereikės įrodinėti durpžemio buvimo fakto

Rengiantis GAAB 2 įsigaliojimui, 2023 m. parengtas durpžemių žemėlapis. Dalis durpžemių duomenų yra paremti kelių dešimtmečių senumo matavimais, kurie kai kuriais atvejais (pvz., intensyvaus žemės naudojimo ariant) nebėra tikslūs – dėl durpių mineralizavimosi plotų realybėje sumažėjo.

Atsižvelgiant į tai ir radus neatitikimų durpžemių žemėlapyje, ūkininkams sudaryta galimybė teikti prašymą Žemės ūkio duomenų centrui dėl patikslinimo.

Tačiau sulaukus pastebėjimų, kad pasiūlyta informavimo dėl neatitikimų sistema yra pernelyg sudėtinga, Žemės ūkio ministerija nusprendė inicijuoti prioritetinių durpžemių plotų patikslinimą. Prioritetas – 2023 m. deklaruoti pasėlių plotai durpžemiuose, kurių yra apie 30 tūkst. hektarų.

Ministerija numatė iki šių metų pasėlių deklaravimo pradžios pakeisti teisės aktus dėl GAAB 2 sluoksnio sudarymo kriterijų ir jo tikslinimo atsakomybės – patikslinus žemėlapį ir nustačius aktualų durpžemių plotą, jiems galios nustatyti GAAB 2 reikalavimai.

Laukiama žinių dėl daugiamečių pievų

Žemės ūkio ministerija toliau tariasi su Europos Komisija (EK), kad išspręstų daugiamečių pievų atkūrimo problemą ir sumažintų galimą neigiamą poveikį ūkininkams.

Ministerija kartu su žemdirbių atstovais parengė ir EK išsiuntė klausimus dėl pievų, įtrauktų į sėjomainą, traktavimo. Palankūs atsakymai leistų dar kartą peržiūrėti referencinį daugiamečių pievų plotą.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir už žemės ūkį atsakingo EK komisaro Janusz’o Wojciechowski’o susitikimas, kuriame bus ieškoma sprendimų, planuojamas šiandien – sausio 23 dieną.

Dėl saugotinų teritorijų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų

Įgyvendinant reikalavimus, susijusius su gamtos apsauga, institucijų pasirinktas įgyvendinimo būdas galėjo ir turėjo būti įtraukus, ypač kai ūkininkams ir žemės savininkams 2023 m. rugsėjį buvo išsiųsti laiškai, informuojantys apie nustatytas teritorijas, kuriose taikomi veiklos apribojimai.

Atsižvelgus į institucijų pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad ši funkcija neatlikta tinkamai pasirengus, ūkininkai ir žemės savininkai turėjo būti tinkamai įtraukti į sprendimų derinimą ir priėmimą, kad būtų aišku, kokioje tiksliai teritorijoje, dėl kokios priežasties ir kokie apribojimai taikytini.

Tad Vyriausybė planuoja iki 2024 m. pasėlių deklaravimo pradžios peržiūrėti visą procesą ir pasiūlyti sprendimus, kurie leistų užfiksuoti klaidas ir netikslumus, įvertinti konkretų poveikį konkretiems savininkams (realių veiklų apribojimų turinį ir mastus) ir ieškoti optimalaus privačios nuosavybės teisių ir gamtosaugos interesų subalansavimo. Apie galimus sprendimų būdus Vyriausybė pasirengusi diskutuoti su Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) ir kitais socialiniais partneriais.

Dėl vandens apsaugos juostų ir zonų

Kaip teigiama Žemės ūkio ministerijos pranešime, vandens apsaugos juostų ir zonų dydžių pakeitimą ji suderino su Aplinkos ministerija (AM), atsižvelgdamos ir į socialinių partnerių nuomonę. Mat sutarti principai jau taikyti deklaruojant 2023 m. pasėlius.

AM šiuo metu derinamas vandens apsaugos juostų ir zonų dydžius reglamentuojantis įsakymo pakeitimas atitinka minimą pasiektą sutarimą. LŽŪT ir kiti socialiniai partneriai pateikė AM pastabas ir tris pasiūlymus.

Ministerija teigia, kad, įvertinusi socialinių partnerių pateiktas pastabas ir pasiūlymus pakeitimus patvirtins iki 2024 m. vasario 1 dienos.

Skaitykite daugiau: https://manoukis.lt/naujienos/agropolitika/ministerija-zada-pokycius-del-probleminiu-klausimu