Lietuvos paukštininkystės asociacija

Gerai augam !

Saugoti ir ginti asociacijos narių teises, komercines funkcijas ir profesinius interesus dėka kooperacijos stiprinimo, bendrų problemų studijų ir sprendimų, nacionalinės ir ES paramos gavimo, bei atstovavimo Lietuvos ir ES institucijose.