Biudžetas

2024 metams asociacijos nario moka sudaro 150 Eur nario mokesčio ir tikslinės įmokos lygios 0,043 procento nuo nario su paukštininkyste siejamos veiklos apyvartos. Asociacija yra paramos gavėjas, priima paramą įstatymais numatytais atvejais.